Bekijk ook:
← Terug naar overzicht

Dubbelinterview voorzitters DVS en Jubilate: 65 jaar maar springlevend!

Het is een speciale week voor het Katwijkse verenigingsleven. Op 11 november viert het Katwijks Chr. Mannenkoor Jubilate haar 65-jarig jubileum. Drie dagen later viert de Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (DVS) eveneens haar 65e verjaardag. Tijd voor bezinning en groot gezamenlijk feest, samen als vrienden. De kleurrijke voorzitters van beide verenigingen trappen het jubileumjaar af en beklinken officieel de bijzondere samenwerking.

Naast de oprichtingsdatum hebben DVS en Jubilate nog veel meer opmerkelijke overeenkomsten constateren de voorzitters terwijl ze herinneringen ophalen en vooruitkijken naar de toekomst. Arie van Duijn (64), sinds 2016 voor de 2e keer voorzitter van DVS is al lid sinds 1972 waarvan bijna 20 jaar als tambour-maître van het korps en Herman de Best (63), vanaf 2003 voorzitter van Jubilate en ook al lid sinds 1973. Ze raken niet uitgepraat over de verenigingen die sinds 2015 samen repeteren in het nieuwe clubgebouw van DVS aan de Nieuwe Duinweg in Katwijk.

“Naast de twee voetbalverenigingen behoren we tot de grootste verenigingen en zijn ambassadeurs van de Gemeente Katwijk”, stelt Van Duijn vast. De Best vult aan: “We reizen met beide verenigingen door heel Nederland en ver buiten de landsgrenzen”. Jubilate heeft dan ook optredens verzorgd in onder andere de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Engeland, Polen, Italië. Ook DVS behaalde internationale successen zoals in Canada, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Engeland.

Groei

Zowel Jubilate als DVS zijn grote verenigingen, allebei meer dan 200 leden. Toch is dat niet altijd zo geweest. “Tot in de zestiger jaren stond het verenigingsleven centraal, daarna kwam er meer welvaart, gingen mensen voor een carrière en zakte het ledenaantal in. Bij DVS werd het traditionele pijperkorps vervangen door een tamboer- en trompetterkorps en moesten we in de zeventiger jaren een andere weg inslaan”, geeft Van Duijn aan. De Best herkent dat: “Begin jaren zeventig stond de teller op 115 leden, waarna in de jaren daarna het ledental gestaag steeg tot 230. Er zijn ook veel alternatieve  mogelijkheden, zodat het een uitdaging is om interessant te blijven voor nieuwe leden. Het ledenaantal van Jubilate is al enige jaren stabiel op ongeveer 200 leden. Feit blijft dat wij onze verenigingen klaar moeten maken voor de nieuwe tijd”.

De Best: “Jubilate heeft dat opgelost door mooie buitenlandse optredens en concertweekends met verblijf in huisjes op resorts. Een combinatie van concerten, kerkdiensten en veel leuke activiteiten eromheen. Een kwaliteitsimpuls voor het koor.” Ook DVS sloeg die weg in. Van Duijn: “Er is hard gewerkt om het niveau van het orkest omhoog te krijgen waardoor de optredens in Nederland en daarbuiten binnen kwamen. Ook wij proberen een evenwicht te zoeken tussen hard werken en genieten. Ook tijdens de buitenlandse trips”.

Het heeft geleid tot tal van hoogtepunten voor beide verenigingen. De Best: “De eerste reis naar Dortmund, de grote reis over de plas naar de USA met één vliegtuig vol Jubilate, zingen in de pauselijke basiliek in Rome en bij het graf van Bach in het Duitse Jena, 9 keer een vol Concertgebouw en ga zo maar door”, Van Duijn vult aan: “De eerste reis naar Siegen in Duitsland tussen de militaire korpsen, de buitenlandse reizen, het gewonnen vaandel en de vele successen tijdens het WMC Kerkrade, onze jeugd meervoudig Nederlands Kampioen en 2e op het WMC. Maar weet je, vanaf 1953 tot vandaag, ieder lid heeft zijn eigen hoogtepunten. De lijst wordt nooit compleet”.

Moeilijke tijden voor koren en korpsen

In het hier en nu mag echter niet de ogen worden gesloten voor de kaalslag in korpsen- en korenland. Veel muziekkorpsen in Nederland zijn opgeheven door teruglopende ledenaantallen en vergrijzing. Hetzelfde zien we bij de koren. Hoe houden DVS en Jubilate het hoofd boven water?

De Best ziet de vergrijzing wel degelijk als een mogelijk probleem. Toch ziet hij het ledenaantal niet afnemen doordat koorleden familieleden, vrienden en buren meenemen naar de repetities en optredens. Daarvoor zijn ook de Open Dagen in januari en september. Gelukkig ook veel jongere mannen. “Dat zijn bij ons vaak mannen die net in de vijftig zijn”, grapt De Best. “Ook bieden wij een repertoire dat bij een groot aantal mensen past. Aan de ene kant mooie gewijde muziek, maar daar tegenover vrolijke muziek van Disney tot filmmuziek. Als klap op de vuurpijl geven we eenmaal per 5 jaar een galaconcert in het Concertgebouw in Amsterdam, dat geeft een enorme kick”.

Van Duijn benadrukt dat DVS continu moet investeren in de jeugd. “Eind jaren negentig, begin deze eeuw hebben we dat een beetje laten versloffen. Prompt ontstond er een gat in een aantal leeftijdsjaren waardoor jaren later bij de Marchingband de natuurlijke aanvulling onder druk kwam te staan. Gelukkig konden we dat tij net op tijd keren en hebben we nu een gigantische jeugdafdeling en moeten we hard werken om iedereen te kunnen voorzien van instrumenten en opleiding. De opleiding is ook vanaf de jeugd al in professionele handen. Als de jonge kinderen een groot jeugdkorps voorbij zien komen dat klinkt als een klok, willen ze erbij. Zeker als we iedere maand leuke dingen met ze doen, van kampweek tot filmavonden. Ook zien we bij de Marchingband steeds meer belangstelling van buitenaf. Het aantal korpsen in het land neemt af en de goede muzikanten willen steeds verder reizen om hun hobby op hoog niveau te blijven uitoefenen. De vele successen tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade werkt natuurlijk hierbij in ons voordeel.”

Zorgen

Toch zijn er ook zorgen. Bijvoorbeeld over het aantal vrijwilligers om de club te laten draaien. Van Duijn ziet een verschil met vroeger. “Toen hadden we vele ex-marinemensen en bouwvakkers met vervroegd pensioen. Ze waren 55 jaar en konden bergen werk verzetten voor de club. Nu moeten die mensen tot hun 67e werken van de regering en zijn ze daarna toe aan rust’’. Ook De Best ziet bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen met lede ogen aan: “De vereniging is manier van leven, maar tegenwoordig wil de mens alles sneller en vluchtiger. Je ziet dat ook in Korenland Nederland. Veel koren sluiten de deuren maar aan de andere kant zie je een heleboel kleinere koortjes en zanggroepen ontstaan. Vaste repetitieavonden komen onder druk”.  Beide verenigingen proberen dit op te lossen door de achterban zoveel mogelijk te binden. Zo heb je de Vrienden van Jubilate, de Supporters van DVS en zijn beide verenigingen bijzonder actief op Social Media met een grote schare volgers.

Groot feest

Er is dus alle reden om het jubileum van beide verenigingen groots en samen te vieren. En dat gaat ook gebeuren. Van Duijn en De Best worden razend enthousiast als het grote gezamenlijke jubileumconcert op 26 februari 2019 in de Theaterhangaar te Katwijk ter sprake komt. Samen onthullen ze het thema: “Friends For Life”.

De Best: “Het idee ontstond in 2017 na de succesvolle Kattukse Maestro van DVS on Stage. Eén van de kandidaten was Harrie de Bruin, directeur van de Theaterhangaar.  Jubilate en DVS besloten om daar het feest te vieren met een galaconcert dat zijn weerga niet kent met Jubilate, de DVS Marchingband, Junioren en DVS on Stage”. Van Duijn: “De mensen zullen niet weten wat ze meemaken. Ze worden in gala ontvangen en we gaan ze ook vragen om zoveel mogelijk in gala naar het concert te komen. Het wordt afwisselend en snel. Ieder item duurt niet langer dan drie minuten en het publiek draait met de tribune van item naar item. Er wordt volledig gebruik gemaakt van alle faciliteiten van de Theaterhangaar. Visuele effecten vol met historische beelden, waardoor het concert voor oud-leden een bijzondere dimensie zal krijgen.”

De Best waarschuwt nu alvast de grote schare fans van beide verenigingen. “Het aantal kaarten is beperkt, zo’n 1.100 stuks. Er is al een grote belangstelling, niet alleen uit Katwijk, maar uit heel het land willen mensen dit bijzondere concert niet missen. Hou daarom de media in de gaten en reageer snel zodra de kaartverkoop van start gaat.”  Van Duijn roept ook iedereen op om bijzondere beelden met de organisatie te delen: “Heb je mooi materiaal, stuur een kopie naar historie@dvskatwijk.nl en historie@jubilate.nl. Wie weet gaat een uitverkochte Theaterhangaar van jouw beelden genieten”.