Bekijk ook:

Vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon bij de Christelijke Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (DVS) ?

Voel jij je binnen je vereniging niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je anderen die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd?
Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan muziek maken, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om er eens even over na te denken om contact op te nemen, omdat DVS je hierbij graag zou willen helpen!

Vertrouwen… een lastige zaak!
DVS is een muziekvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier musiceren, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil DVS er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging plaatsvinden.
De vertrouwenspersoon kan het aanspreekpunt zijn voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven.
Een vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
* Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
* In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
* Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
* Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

De vertrouwenspersoon heeft onderstaande vaardigheden:
* communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
* het kunnen ontwikkelen en implementeren van beleid;
* inzicht in eigen handelen (vermogen tot introspectie);
* adviesvaardigheden;
* een onafhankelijke opstelling;
* vaardig in gespreksvoering o.a. vragen kunnen en durven stellen;
* kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

De vertrouwenspersoon voldoet aan de onderstaande persoonlijke kwaliteiten:
* affiniteit met het onderwerp;
* toegankelijkheid voor iedereen binnen de organisatie;
* empathisch ofwel invoelend vermogen;
* geduld en het vermogen tot luisteren;
* levenservaring en integriteit;
* een evenwichtige persoonlijkheid;
* afstand kunnen houden tot de casuïstiek.

De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk. Hij is aangesteld door het bestuur van DVS en valt ook direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van DVS.
Wat kunnen we samen – op een laagdrempelige wijze – doen?
Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Het probleem wordt door de vertrouwenspersoon strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.
Laten we niet vergeten, dat “Muziek verbindt”. Dat moet je je niet laten ontnemen!

In voorkomende gevallen kun je met mij, W.M. de Jong contact opnemen door een e-mail te sturen naar vertrouwenspersoon@dvskatwijk.nl