Bekijk ook:
← Terug naar overzicht

In gesprek met ….. twee van de oprichters van Jong DVS

Ze hebben ongelofelijk veel zin in het grote jubileumfeest 40 jaar DVS Junioren. We spreken met twee oud-bestuursleden van DVS die mede het besluit namen tot de oprichting van een juniorenkorps. Dirk de Jong (77) en Piet van Dijk (81) bladeren vol enthousiasme door het verzamelalbum dat Dirk al tientallen jaren heeft gevuld. Speciaal voor deze eerste nieuwsbrief halen zij herinneringen op aan de oprichting van het toenmalige JONG DVS, nu bekend als de Junioren DVS.

“Het is toch schitterend dat we dit op onze leeftijd mogen meemaken! We weten al hoeveel mensen ons ontvallen zijn en wij mogen nog genieten van het schitterende jeugdkorps dat tot de absolute top van Nederland behoort!”, Dirk de Jong, zit op de praatstoel en Piet van Dijk vult alles nauwgezet aan vanuit hun rijke herinneringen.

Het was zomaar nog niet besloten trouwens, de oprichting van een juniorenkorps. Het begon aan het einde van de jaren 70. Na de ombouw van pijpercorps naar een tamboer- en trompetterkorps eind jaren 60 groeide DVS uit tot een groot korps. Maar eind jaren 70 verlieten een flink aantal jongens de vereniging wegens werk of gezin. Dirk: “De aanwas was een zorg. We werden kwetsbaar. Jaloers keken we naar onze buren. K&G en Adest Musica hadden al enige jaren een jeugdafdeling en we zagen dat bij hun het aantal senioren steeds stabiel bleef.”  Toch kwam het er bij DVS niet van. Tot we in 1979 aankomen. Piet: “Ik weet het nog goed. Taptoe Den Oever. We waren maar met 27 man. Het kon eigenlijk niet meer. Als we nu niets zouden bedenken zouden we ten onder gaan”.

Er kwamen lange bestuursvergaderingen, de nood was hoog. Een gedeelte van het bestuur wilde nu doordrukken. Een jeugdafdeling moest er komen, alle problemen lossen we later wel op. Dirk: “Er was strijd in het bestuur. Zorgen om geld. Er kwam een stemming. Vier vóór, drie tegen. Het ging door. Heel hard werken dus, ook om de sceptici te laten zien dat het wel degelijk kon!”.

Piet: “Toen hebben we in september 1980 een advertentie geplaatst in de Katwijksche Post. En tot onze schrik maar ook blijdschap kregen we in de eerste week 60 jongens en in de tweede week 22 jongens aangemeld. We hadden in één klap een jeugdkorps van 82 kinderen. Ongelooflijk.” Dirk: “De eerste maatregel was om het mogelijk te maken dat dames konden toetreden tot DVS. Zij waren de moeders die het eerste juniorenbestuur vormden. Dat was tot dat moment nog niet mogelijk. Daarna werd direct een doelstelling uitgesproken: in april 1981, tijdens de jaarlijkse uitvoering van DVS in sporthal Cleijn Duin, moest het juniorenkorps zich presenteren aan de Katwijkse bevolking”.

Eigenlijk een onmogelijke opgave, maar oogkleppen voor en iedereen ging aan de slag. Problemen waren er genoeg. Of waren het uitdagingen?  Huisvesting, dirigenten, instrumenten, uniformen en ….. geld. Hoe moest dit aflopen?

Dirk: “We hebben natuurlijk ontzettend hard gewerkt, onze nek uitgestoken, maar ook heel veel hulp gehad. De eerste instructeurs vonden we binnen de vereniging. Peter Onderwater werd dirigent en instructeur van de blazers, Arie van Duijn werd instructeur tamboers, later werd dit Kees Ouwehand. Arie Vooys sr werd de opa en vertrouwensman van alle kinderen en een hele serie moeders vormden de jeugdcommissie. 

Volgende probleem de huisvesting, we hadden immers nog geen clubhuis. Voor de inschrijving en de eerste lessen mochten we geheel gratis gebruik maken van het Tripodia via de wijkvereniging  Hoornes. Geweldig. Ruim 80 jongens, geef acht leren, ik zal het nooit meer vergeten. Snel daarna bood de Ned. Hervormde Kerk aan dat we de Oranjeschool mochten gaan gebruiken. Dit werd daarna op zaterdag het bolwerk van de Junioren. De zolder, de lokalen en het pleintje achter buiten. Doordeweeks iedere avond oefenen in kleine groepjes.

Dan 80 instrumenten. Kosten 40.000 gulden. Veel instrumenten konden we tegen een zacht prijsje kopen bij K&G Leiden. Zij hebben echt een mooie rol gespeeld bij de oprichting van de jeugd, net als bij de oprichting van DVS in 1953. Ook toen speelde Music All In al een rol. En we hadden een belangrijke weldoener in de vorm van Piet v.d. Eijkel Bloemenexport. Ook de Gemeente Katwijk was ons goed gezind met steun. Burgemeester Bos en de wethouders waren direct enthousiast. Tijdens de roerige beginperiode kregen we veel hulp van de heer Den Hartog, ook zijn naam mag niet onvermeld blijven.

De uniformen waren spotgoedkoop door de enorme zelfwerkzaamheid van het coupeuseteam bestaande uit moeders en vrouwen van DVS leden. De Baretten kwamen via het Ministerie van Defensie. Van de stof werden blousons gemaakt die konden meegroeien met de jongens. Poot Herenmode leverde de zwarte broeken. Hoewel de senioren in die jaren in het rood liepen werd er voor de junioren gekozen voor de oorspronkelijke clubkleur groen. Een fout werd goed gemaakt!”

Piet: “En toen werd het april 1981. Het ongelofelijke gebeurde. Het korps liep een rondje door de sporthal met het spelen van alleen een notenbalk en het “Deze Vuist op deze Vuist” van de film van Ome Willem. Fantastisch.” Dirk: “En toen ging het hard, een jaar later in 1982 was er weer een uitvoering maar nu met een echte show, de Piratenshow die nog op televisie is geweest bij Stuif-es-In. In 1983 gingen de eerste Junioren al over naar de Senioren en schitterde het jeugdkorps op Tulip Time en stal het de show tijdens het grote jubileumconcert 30 Jaar DVS”.

Dirk weet ook nog dat het wennen was voor de vereniging. “Er ging heel veel aandacht naar de jeugd, zij leerden op superjonge leeftijd al goed spelen en staken hier vele uren oefening in. De resultaten waren geweldig. De senioren moesten hier erg aan wennen. Ook Junioren die over gingen naar de senioren en door dirigent Willy Kobus direct op hogere stemmen werden geplaatst. Dat heeft moeten slijten”.

Inmiddels speelt dat niet meer. Niet zo gek, want 80% van de huidige Marchingband en 25% van DVS on Stage bestaat uit jongens die deel uit maakten van de Junioren van DVS. Piet met een knipoog: “Dat hadden we toen dan toch goed gezien”. Dirk: “Er was even een dip rond de eeuwwisseling maar na 2005 is alles in een stroomversnelling gekomen. Alle jongens krijgen les van professionele docenten en stromen goed opgeleid de Marchingband in, met grote getalen. De toekomst van DVS ziet er perfect uit in tijden dat zoveel verenigingen ter ziele zijn gegaan of worstelen met hun aantallen muzikanten”. Piet en Dirk slaan lachend het boek dicht. “We gaan dit jaar genieten!, zeggen ze in koor, en jagen op oud Junioren!”. Het is dan ook een prachtig verhaal. Hun zoons werden lid bij de oprichting in 1980. Hun kleinzoons werden ook weer lid van de Junioren. Zelf gaan ze nogmaals de zolder op voor foto’s en films en roepen alle oud Junioren op om zich aan te melden en hetzelfde te doen. “Voor de mooiste club van Katwijk en ver daarbuiten!”